10 กุมภาพันธ์ 2562 คุณภาพอากาศ กทม.ส่วนใหญ่วันนี้อยู่ในระดับดีมาก-คุณภาพดี

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c5f9daae3f8e40ac38e44ce

สำนักสิ่งแวดล้อมโดยกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (pm2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ  ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  ตรวจวัดได้ 11-39 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครและสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก-คุณภาพดี   เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบลมสงบ มีเมฆบางส่วน ฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่.-สำนักข่าวไทย